Chi tiết tài liệu:  Phần mềm soạn giáo án điện tử dành cho giáo viên

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Phần mềm soạn giáo án điện tử dành cho giáo viên
Mô tả:

Đây là phần mềm soạn giáo án điện tử dành cho giáo viên. Rất đơn giãn, dễ  cài đặt, có  seri key, có hướng dẫn sử dụng và hiệu quả cao

Phần mềm này có ưu điểm là giúp các bạn nhanh chóng tạo ra một giáo án điện tử theo ý của mình . Đặc biệt. Có rất nhiều hiệu ứng mà trong Powerpoint không có . chưc các bạn thành công.

Tên File:Liên kết đến ?4b3dugb6ripp0p9
Kích thước File: Không rõ
Kiểu File:com/?4b3dugb6ripp0p9 (Kiểu Mime: : link)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 21/10/2012 13:32
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:1626 Tải xuống
Cập nhật: 21/10/2012 13:54
Trang chủ:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: