Chi tiết tài liệu:  Mẫu biên bản Hội nghị Tổ chuyên môn, tổ văn phòng

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Mẫu biên bản Hội nghị Tổ chuyên môn, tổ văn phòng
Mô tả:
Tên File:Mẫu Biên bản Hội nghị Tổ CM và VP đầu năm học.doc
Kích thước File: 38 kB
Kiểu File:doc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 30/07/2019 08:57
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:515 Tải xuống
Cập nhật: 30/07/2019 08:57
Trang chủ:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: