Chi tiết tài liệu:  Mẫu sổ Công văn đi 2019_file excel

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Mẫu sổ Công văn đi 2019_file excel
Mô tả:
Tên File:Mẫu sổ công văn đi 2019.xlsx
Kích thước File: 10.89 kB
Kiểu File:xlsx (Kiểu Mime: : application/octet-stream)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 30/07/2019 09:01
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:485 Tải xuống
Cập nhật: 30/07/2019 09:01
Trang chủ:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: