• Điểm tin
Thông tin, thông báo: Kiểm tra công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm... (Thứ tư, 22 Tháng 9 2021 06:26)
Thông tin, thông báo: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ y tế trường học... (Thứ ba, 21 Tháng 9 2021 06:15)
Thông tin, thông báo: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị... (Thứ tư, 15 Tháng 9 2021 05:56)
Thông tin, thông báo: Hướng dẫn Hội nghị Cán bộ công chức viên chức,... (Thứ năm, 09 Tháng 9 2021 12:36)
Thông tin, thông báo: V/v triển khai sử dụng cổng thông tin điện tử... (Thứ sáu, 06 Tháng 8 2021 12:18)
Thông tin, thông báo: CV hoàn thành chương trinh (Thứ bảy, 22 Tháng 5 2021 08:12)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch hoàn thành chương trình kết thúc năm học... (Thứ bảy, 22 Tháng 5 2021 07:52)
Thông tin, thông báo: Quyết định phê duyệt KH và Phương thức tuyển sinh... (Thứ tư, 28 Tháng 4 2021 09:48)
Thông tin, thông báo: Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và... (Thứ tư, 28 Tháng 4 2021 09:27)
Thông tin, thông báo: V/v hướng dẫn thi Nghề phổ thông năm học 2020-2021 (Thứ năm, 01 Tháng 10 2020 08:41)
Blue Grey Red

Kế hoạch giáo dục

Tài liệu

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]

KHDH môn Địa lý 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Địa lý 10,11,12 năm học 2021 - 2022

mới!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 483 kB
Downloads: 3

KHDH môn Vật lý 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Vật lý 10,11,12 năm học 2021 - 2022

mới!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 151.89 kB
Downloads: 1

KHDH môn Toán 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Toán 10,11,12 năm học 2021 - 2022

mới!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 186.86 kB
Downloads: 0

KHDH môn Tin 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Tin 10,11,12 năm học 2021 - 2022

mới!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 97.03 kB
Downloads: 0

KHDH môn Tiếng anh 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Tiếng anh 10,11,12 năm học 2021 - 2022

mới!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 107.24 kB
Downloads: 0

KHDH môn Thể dục 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Thể dục 10,11,12 năm học 2021 - 2022

mới!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 60.59 kB
Downloads: 0

KHDH môn Sinh học 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Sinh học 10,11,12 năm học 2021 - 2022

mới!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 123.63 kB
Downloads: 0

KHDH môn Ngữ văn 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Ngữ văn 10,11,12 năm học 2021 - 2022

mới!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 185.7 kB
Downloads: 0

KHDH môn Lịch sử 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Lịch sử 10,11,12 năm học 2021 - 2022

mới!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 305 kB
Downloads: 0

KHDH môn Hóa học 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Hóa học 10,11,12 năm học 2021 - 2022

mới!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 115.86 kB
Downloads: 0

KHDH môn GDQPAN 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn GDQPAN 10,11,12 năm học 2021 - 2022

mới!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 57.83 kB
Downloads: 0

KHDH môn GDCD 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn GDCD 10,11,12 năm học 2021 - 2022

mới!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 162.2 kB
Downloads: 0

KHDH môn Công nghệ 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Công nghệ 10,11,12 năm học 2021 - 2022

mới!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 81.51 kB
Downloads: 0

Kế hoạch giáo dục môn Địa lý Kế hoạch giáo dục môn Địa lý

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 419 kB
Downloads: 139

Kế hoạch giáo dục môn Vật lý Kế hoạch giáo dục môn Vật lý

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 190.37 kB
Downloads: 131

Kế hoạch giáo dục môn Toán Kế hoạch giáo dục môn Toán

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 299.7 kB
Downloads: 159

Kế hoạch giáo dục môn Tiếng anh Kế hoạch giáo dục môn Tiếng anh

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 703 kB
Downloads: 128

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục Kế hoạch giáo dục môn Thể dục

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 198.23 kB
Downloads: 146

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 12 Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 12

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 209.5 kB
Downloads: 135

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 11 Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 11

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 68.78 kB
Downloads: 131

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 10 Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 10

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 106.5 kB
Downloads: 142

Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 972.5 kB
Downloads: 142

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 536.5 kB
Downloads: 137

Kế hoạch giáo dục môn Hóa 12 Kế hoạch giáo dục môn Hóa 12

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 71.63 kB
Downloads: 125

Kế hoạch giáo dục môn Hóa 11 Kế hoạch giáo dục môn Hóa 11

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 81.9 kB
Downloads: 124

Kế hoạch giáo dục môn Hóa 10 Kế hoạch giáo dục môn Hóa 10

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 277.5 kB
Downloads: 140

Kế hoạch giáo dục môn GDQP 12 Kế hoạch giáo dục môn GDQP 12

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 31.15 kB
Downloads: 124

Kế hoạch giáo dục môn GDQP 11 Kế hoạch giáo dục môn GDQP 11

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 30.65 kB
Downloads: 136

Kế hoạch giáo dục môn GDQP 10 Kế hoạch giáo dục môn GDQP 10

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 32.24 kB
Downloads: 117

Kế hoạch giáo dục môn GDCD Kế hoạch giáo dục môn GDCD

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 443 kB
Downloads: 130

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 12 Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 12

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 122 kB
Downloads: 138

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 11 Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 11

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 45 kB
Downloads: 120

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 10 Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 10

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 153.5 kB
Downloads: 127
thkn

qoffice

Văn bản mới của ngành Giáo dục

 • Hướng dẫn họp phụ huynh đầu năm học 2021-2022 (

  Hướng dẫn

  )
 • Chiến lược phát triển trường THPT Nam Trà My giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (

  Kế hoạch

  )
 • Hướng dẫn cách ghi đánh giá và cho điểm tiết học trong Sổ đầu bài (

  Hướng dẫn

  )
 • Quyết định về việc thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng năm học 2021-2022 (

  Xem tại đây

  )
 • Quyết định về việc phân công giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp năm học 2021-2022 (

  Quyết định

  )
 • Kế hoạch lao động lần 1 năm học 2021-2022 (

  Xem tại đây

  )
 • Kế hoạch phân công chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2021-2022 (

  Kế hoạch

  )
tainguyendientutruong
Phatthanhhocduong
Thuvienvideo Thuvienanh
Thuviensach Thuviendethi
logo
tracnghiemtructuyen
Tainguyendientu
dubaothoitiet
Tracuudiemthi
cungcapdien
thutuchanhchinh
Thuvienviolet

Thống kê

 • Các thành viên : 2
 • Nội dung : 843
 • Số lần xem bài viết : 1192023
Hiện có 264 khách Trực tuyến

TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY – HUYỆN NAM TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Xã Trà Mai – Huyện Nam Trà My – Tỉnh Quảng Nam. Tel: 0510 3880 300

Bản quyền thuộc về trường THPT Nam Trà My - Huyện Nam Trà My – Do công ty TAVICO thiết kế

..