• Điểm tin
Thông tin, thông báo: Công khai chất lượng giáo dục theo TT36 năm học... (Thứ ba, 01 Tháng 11 2022 08:20)
Thông tin, thông báo: Công khai chất lượng giáo dục theo TT36 năm học... (Thứ ba, 01 Tháng 11 2022 08:17)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch hưởng ứng ngày pháp luật năm 2022 (Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 14:23)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch công tác pháp chế năm 2022 (Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 14:14)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập... (Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 14:10)
Thông tin, thông báo: Công khai chất lượng giáo dục và công khai cơ... (Thứ tư, 26 Tháng 10 2022 14:07)
Thông tin, thông báo: CV Hướng dẫn kiểm tra giữa HKI năm học 2022-2023... (Thứ tư, 12 Tháng 10 2022 06:43)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch triển khai phòng chống tham nhũng năm 2022 (Thứ tư, 16 Tháng 2 2022 08:12)
Thông tin, thông báo: Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid... (Thứ ba, 15 Tháng 2 2022 06:44)
Thông tin, thông báo: Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid... (Thứ ba, 15 Tháng 2 2022 06:44)
Blue Grey Red

Kế hoạch giáo dục

Tài liệu

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]

KHDH môn Vật lý 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Vật lý 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 151.89 kB
Downloads: 215

KHDH môn Toán 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Toán 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 186.86 kB
Downloads: 204

KHDH môn Tin 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Tin 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 97.03 kB
Downloads: 215

KHDH môn Tiếng anh 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Tiếng anh 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 107.24 kB
Downloads: 208

KHDH môn Thể dục 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Thể dục 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 60.59 kB
Downloads: 213

KHDH môn Ngữ văn 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Ngữ văn 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 185.7 kB
Downloads: 208

KHDH môn Hóa học 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Hóa học 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 115.86 kB
Downloads: 208

KHDH môn GDQPAN 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn GDQPAN 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 57.83 kB
Downloads: 207

KHDH môn GDCD 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn GDCD 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 162.2 kB
Downloads: 195

Kế hoạch giáo dục môn Địa lý Kế hoạch giáo dục môn Địa lý

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 419 kB
Downloads: 356

Kế hoạch giáo dục môn Địa lý Kế hoạch giáo dục môn Địa lý

hot!
Gửi ngày: 14/10/2021
Cập nhật ngày: 14/10/2021
Kích thước File: 486.5 kB
Downloads: 209

Kế hoạch giáo dục môn Vật lý Kế hoạch giáo dục môn Vật lý

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 190.37 kB
Downloads: 336

Kế hoạch giáo dục môn Toán Kế hoạch giáo dục môn Toán

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 299.7 kB
Downloads: 382

Kế hoạch giáo dục môn Tiếng anh Kế hoạch giáo dục môn Tiếng anh

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 703 kB
Downloads: 361

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục Kế hoạch giáo dục môn Thể dục

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 198.23 kB
Downloads: 369

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 12 Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 12

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 209.5 kB
Downloads: 365

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 11 Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 11

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 68.78 kB
Downloads: 353

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 10 Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 10

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 106.5 kB
Downloads: 369

Kế hoạch giáo dục môn Sinh hoc Kế hoạch giáo dục môn Sinh hoc

hot!
Gửi ngày: 14/10/2021
Cập nhật ngày: 14/10/2021
Kích thước File: 91.7 kB
Downloads: 220

Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 972.5 kB
Downloads: 375

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 536.5 kB
Downloads: 361

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử

hot!
Gửi ngày: 14/10/2021
Cập nhật ngày: 14/10/2021
Kích thước File: 310 kB
Downloads: 225

Kế hoạch giáo dục môn Hóa 12 Kế hoạch giáo dục môn Hóa 12

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 71.63 kB
Downloads: 345

Kế hoạch giáo dục môn Hóa 11 Kế hoạch giáo dục môn Hóa 11

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 81.9 kB
Downloads: 334

Kế hoạch giáo dục môn Hóa 10 Kế hoạch giáo dục môn Hóa 10

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 277.5 kB
Downloads: 354

Kế hoạch giáo dục môn GDQP 12 Kế hoạch giáo dục môn GDQP 12

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 31.15 kB
Downloads: 346

Kế hoạch giáo dục môn GDQP 11 Kế hoạch giáo dục môn GDQP 11

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 30.65 kB
Downloads: 354

Kế hoạch giáo dục môn GDQP 10 Kế hoạch giáo dục môn GDQP 10

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 32.24 kB
Downloads: 329

Kế hoạch giáo dục môn GDCD Kế hoạch giáo dục môn GDCD

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 443 kB
Downloads: 362

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 12 Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 12

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 122 kB
Downloads: 362

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 11 Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 11

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 45 kB
Downloads: 330

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 10 Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 10

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 153.5 kB
Downloads: 135
Tài liệu đang được soạn/cập nhật bởi thành viên và không sẵn sàng vào lúc này.

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ

hot!
Gửi ngày: 14/10/2021
Cập nhật ngày: 14/10/2021
Kích thước File: 59.13 kB
Downloads: 204

thkn

Văn bản mới của ngành Giáo dục

tainguyendientutruong
Phatthanhhocduong
Thuvienvideo Thuvienanh
Thuviensach Thuviendethi
logo
tracnghiemtructuyen
Tainguyendientu
dubaothoitiet
Tracuudiemthi
cungcapdien
thutuchanhchinh
Thuvienviolet

Thống kê

  • Các thành viên : 2
  • Nội dung : 1003
  • Số lần xem bài viết : 1510945
Hiện có 11 khách Trực tuyến

TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY – HUYỆN NAM TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Xã Trà Mai – Huyện Nam Trà My – Tỉnh Quảng Nam. Tel: 0510 3880 300

Bản quyền thuộc về trường THPT Nam Trà My - Huyện Nam Trà My – Do công ty TAVICO thiết kế

..