• Điểm tin
Thông tin, thông báo: KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2023 -... (Thứ sáu, 15 Tháng 9 2023 00:00)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Nam... (Thứ hai, 15 Tháng 5 2023 14:08)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch kiểm tra giữa HKII năm học 2022-2023 (Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 08:36)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch kiểm tra HKI năm học 2022-2023 (Thứ năm, 29 Tháng 12 2022 13:21)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch kiểm tra giữa HKI năm học 2022-2023 (Thứ năm, 29 Tháng 12 2022 13:18)
Thông tin, thông báo: Cấu trúc đề thi HSG năm học 2022-2023 (Thứ ba, 29 Tháng 11 2022 07:10)
Thông tin, thông báo: Công khai chất lượng giáo dục theo TT36 năm học... (Thứ ba, 01 Tháng 11 2022 08:20)
Thông tin, thông báo: Công khai chất lượng giáo dục theo TT36 năm học... (Thứ ba, 01 Tháng 11 2022 08:17)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch hưởng ứng ngày pháp luật năm 2022 (Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 14:23)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch công tác pháp chế năm 2022 (Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 14:14)
Blue Grey Red

Kế hoạch giáo dục

Tài liệu

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]

KHGD Toán 12 năm học 2023 - 2024 KHGD Toán 12 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 72.84 kB
Downloads: 3

KHGD Tin 10 năm học 2023 - 2024 KHGD Tin 10 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 41.55 kB
Downloads: 4

KHGD môn Địa lí 10, 11, 12 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Địa lí 10, 11, 12 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 695.5 kB
Downloads: 3

KHGD môn Địa lí 10, 11, 12 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Địa lí 10, 11, 12 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 05/07/2023
Cập nhật ngày: 05/07/2023
Kích thước File: 592.5 kB
Downloads: 55

KHGD môn Vật lý 11, 12 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Vật lý 11, 12 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 05/07/2023
Cập nhật ngày: 05/07/2023
Kích thước File: 82.36 kB
Downloads: 55

KHGD môn Vật lí 10, 11, 12 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Vật lí 10, 11, 12 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 76.82 kB
Downloads: 3

KHGD môn Vật lí 10 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Vật lí 10 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 05/07/2023
Cập nhật ngày: 05/07/2023
Kích thước File: 36.5 kB
Downloads: 44

KHGD môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Toán 12 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 72.84 kB
Downloads: 82

KHGD môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Toán 11 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 71.34 kB
Downloads: 3

KHGD môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Toán 11 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 71.34 kB
Downloads: 55

KHGD môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Toán 10 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 69.78 kB
Downloads: 57

KHGD môn Tin 12 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Tin 12 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 43.19 kB
Downloads: 4

KHGD môn Tin 11 năm 2023 - 2024 KHGD môn Tin 11 năm 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 58.78 kB
Downloads: 4

KHGD môn Tiếng nah 10, 11, 12 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Tiếng nah 10, 11, 12 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 70.33 kB
Downloads: 3

KHGD môn Tiếng anh 11 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Tiếng anh 11 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 05/07/2023
Cập nhật ngày: 05/07/2023
Kích thước File: 43.56 kB
Downloads: 43

KHGD môn Tiếng anh 10, 12 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Tiếng anh 10, 12 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 05/07/2023
Cập nhật ngày: 05/07/2023
Kích thước File: 53.55 kB
Downloads: 55

KHGD môn Sinh học 12 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Sinh học 12 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 62.73 kB
Downloads: 44

KHGD môn Sinh học 11 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Sinh học 11 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 61.93 kB
Downloads: 48

KHGD môn Sinh học 10 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Sinh học 10 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 47.33 kB
Downloads: 3

KHGD môn Sinh học 10 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Sinh học 10 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 47.33 kB
Downloads: 46

KHGD môn Sinh 12 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Sinh 12 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 62.73 kB
Downloads: 3

KHGD môn Sinh 11 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Sinh 11 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 61.93 kB
Downloads: 2

KHGD môn Ngữ văn 12 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Ngữ văn 12 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 48.45 kB
Downloads: 4

KHGD môn Ngữ văn 12 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Ngữ văn 12 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 05/07/2023
Cập nhật ngày: 05/07/2023
Kích thước File: 49.19 kB
Downloads: 46

KHGD môn Ngữ văn 11 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Ngữ văn 11 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 35.71 kB
Downloads: 3

KHGD môn Ngữ văn 11 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Ngữ văn 11 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 05/07/2023
Cập nhật ngày: 05/07/2023
Kích thước File: 104.15 kB
Downloads: 42

KHGD môn Ngữ văn 10 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Ngữ văn 10 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 66.83 kB
Downloads: 3

KHGD môn Ngữ văn 10 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Ngữ văn 10 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 05/07/2023
Cập nhật ngày: 05/07/2023
Kích thước File: 55.44 kB
Downloads: 48

KHGD môn Lịch sử 12 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Lịch sử 12 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 58.07 kB
Downloads: 5

KHGD môn Lịch sử 11 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Lịch sử 11 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 58.37 kB
Downloads: 4

KHGD môn Lịch sử 10 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Lịch sử 10 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 255 kB
Downloads: 5

KHGD môn KTPL 10 năm học 2022 - 2023 KHGD môn KTPL 10 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 127.24 kB
Downloads: 47

KHGD môn Hóa học 12 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Hóa học 12 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 82.56 kB
Downloads: 47

KHGD môn Hóa học 11 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Hóa học 11 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 77.22 kB
Downloads: 47

KHGD môn Hóa học 10 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Hóa học 10 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 199 kB
Downloads: 62

KHGD môn Hóa 11 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Hóa 11 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 78.84 kB
Downloads: 4

KHGD môn Hóa 10 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Hóa 10 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 73.01 kB
Downloads: 4

KHGD môn GDKTPL 11 năm học 2023 - 2024 KHGD môn GDKTPL 11 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 35.87 kB
Downloads: 4

KHGD môn GDKTPL 10 năm học 2023 - 2024 KHGD môn GDKTPL 10 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 53.48 kB
Downloads: 4

KHGD môn GDCD 12 năm học 2023 - 2024 KHGD môn GDCD 12 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 73.77 kB
Downloads: 4

KHGD môn GDCD 12 năm học 2022 - 2023 KHGD môn GDCD 12 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 59.67 kB
Downloads: 49

KHGD môn GDCD 11 năm học 2022 - 2023 KHGD môn GDCD 11 năm học 2022 - 2023

Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 59.64 kB
Downloads: 46

KHGD môn Công nghệ NN 11 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Công nghệ NN 11 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 48.34 kB
Downloads: 3

KHGD môn Công nghệ 12 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Công nghệ 12 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 36.48 kB
Downloads: 4

KHGD Hóa 12 năm học 2023 - 2024 KHGD Hóa 12 năm học 2023 - 2024

mới!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 83.8 kB
Downloads: 4

KHDH môn Vật lý 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Vật lý 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 151.89 kB
Downloads: 326

KHDH môn Toán 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Toán 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 186.86 kB
Downloads: 314

KHDH môn Tin 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Tin 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 97.03 kB
Downloads: 327

KHDH môn Tiếng anh 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Tiếng anh 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 107.24 kB
Downloads: 327

KHDH môn Thể dục 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Thể dục 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 60.59 kB
Downloads: 329
Trang 1 trong tổng số 2

thkn

Văn bản mới của ngành Giáo dục

tainguyendientutruong
Phatthanhhocduong
Thuvienvideo Thuvienanh
Thuviensach Thuviendethi
logo
tracnghiemtructuyen
Tainguyendientu
dubaothoitiet
Tracuudiemthi
cungcapdien
thutuchanhchinh
Thuvienviolet

Thống kê

  • Các thành viên : 2
  • Nội dung : 1080
  • Số lần xem bài viết : 1745941
Hiện có 57 khách Trực tuyến

TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY – HUYỆN NAM TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Xã Trà Mai – Huyện Nam Trà My – Tỉnh Quảng Nam. Tel: 0510 3880 300

Bản quyền thuộc về trường THPT Nam Trà My - Huyện Nam Trà My – Do công ty TAVICO thiết kế

..