• Điểm tin
Thông tin, thông báo: Quy định về hoạt động sáng kiến năm học 2021-2022... (Thứ năm, 09 Tháng 12 2021 07:13)
Thông tin, thông báo: Bổ sung hướng dẫn ôn tập kiểm tra cuối kỳ... (Thứ hai, 06 Tháng 12 2021 12:56)
Thông tin, thông báo: Công văn tổ chức kiểm tra học kỳ 1 năm... (Thứ tư, 24 Tháng 11 2021 06:53)
Thông tin, thông báo: Bài dự thi viết thư tri ân thầy/cô nhân ngày... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:48)
Thông tin, thông báo: Bài dự thi Viết thư tri ân thầy/cô nhân ngày... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:44)
Thông tin, thông báo: Bài dự thi Viết thư tri ân thầy/cô nhân ngày... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:42)
Thông tin, thông báo: Video tổng hợp các bài viết tri ân thầy/cô nhân... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:31)
Thông tin, thông báo: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra giữa kỳ năm học... (Thứ tư, 06 Tháng 10 2021 14:23)
Thông tin, thông báo: hướng dẫn thi Nghề phổ thông năm học 2021-2022 (Thứ tư, 06 Tháng 10 2021 08:02)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch dạy học THPT theo công văn 4040 (Thứ ba, 05 Tháng 10 2021 06:01)
Blue Grey Red

Kế hoạch giáo dục

Tài liệu

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]

KHDH môn Vật lý 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Vật lý 10,11,12 năm học 2021 - 2022

Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 151.89 kB
Downloads: 53

KHDH môn Toán 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Toán 10,11,12 năm học 2021 - 2022

Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 186.86 kB
Downloads: 44

KHDH môn Tin 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Tin 10,11,12 năm học 2021 - 2022

Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 97.03 kB
Downloads: 51

KHDH môn Tiếng anh 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Tiếng anh 10,11,12 năm học 2021 - 2022

Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 107.24 kB
Downloads: 46

KHDH môn Thể dục 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Thể dục 10,11,12 năm học 2021 - 2022

Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 60.59 kB
Downloads: 43

KHDH môn Ngữ văn 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Ngữ văn 10,11,12 năm học 2021 - 2022

Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 185.7 kB
Downloads: 46

KHDH môn Hóa học 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Hóa học 10,11,12 năm học 2021 - 2022

Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 115.86 kB
Downloads: 49

KHDH môn GDQPAN 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn GDQPAN 10,11,12 năm học 2021 - 2022

Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 57.83 kB
Downloads: 44

KHDH môn GDCD 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn GDCD 10,11,12 năm học 2021 - 2022

Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 162.2 kB
Downloads: 42

Kế hoạch giáo dục môn Địa lý Kế hoạch giáo dục môn Địa lý

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 419 kB
Downloads: 189

Kế hoạch giáo dục môn Địa lý Kế hoạch giáo dục môn Địa lý

Gửi ngày: 14/10/2021
Cập nhật ngày: 14/10/2021
Kích thước File: 486.5 kB
Downloads: 41

Kế hoạch giáo dục môn Vật lý Kế hoạch giáo dục môn Vật lý

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 190.37 kB
Downloads: 173

Kế hoạch giáo dục môn Toán Kế hoạch giáo dục môn Toán

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 299.7 kB
Downloads: 215

Kế hoạch giáo dục môn Tiếng anh Kế hoạch giáo dục môn Tiếng anh

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 703 kB
Downloads: 174

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục Kế hoạch giáo dục môn Thể dục

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 198.23 kB
Downloads: 193

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 12 Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 12

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 209.5 kB
Downloads: 198

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 11 Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 11

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 68.78 kB
Downloads: 179

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 10 Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 10

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 106.5 kB
Downloads: 187

Kế hoạch giáo dục môn Sinh hoc Kế hoạch giáo dục môn Sinh hoc

Gửi ngày: 14/10/2021
Cập nhật ngày: 14/10/2021
Kích thước File: 91.7 kB
Downloads: 46

Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 972.5 kB
Downloads: 190

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 536.5 kB
Downloads: 184

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử

Gửi ngày: 14/10/2021
Cập nhật ngày: 14/10/2021
Kích thước File: 310 kB
Downloads: 47

Kế hoạch giáo dục môn Hóa 12 Kế hoạch giáo dục môn Hóa 12

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 71.63 kB
Downloads: 170

Kế hoạch giáo dục môn Hóa 11 Kế hoạch giáo dục môn Hóa 11

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 81.9 kB
Downloads: 171

Kế hoạch giáo dục môn Hóa 10 Kế hoạch giáo dục môn Hóa 10

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 277.5 kB
Downloads: 187

Kế hoạch giáo dục môn GDQP 12 Kế hoạch giáo dục môn GDQP 12

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 31.15 kB
Downloads: 172

Kế hoạch giáo dục môn GDQP 11 Kế hoạch giáo dục môn GDQP 11

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 30.65 kB
Downloads: 179

Kế hoạch giáo dục môn GDQP 10 Kế hoạch giáo dục môn GDQP 10

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 32.24 kB
Downloads: 160

Kế hoạch giáo dục môn GDCD Kế hoạch giáo dục môn GDCD

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 443 kB
Downloads: 182

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 12 Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 12

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 122 kB
Downloads: 183

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 11 Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 11

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 45 kB
Downloads: 166

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 10 Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 10

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 153.5 kB
Downloads: 135
Tài liệu đang được soạn/cập nhật bởi thành viên và không sẵn sàng vào lúc này.

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ

Gửi ngày: 14/10/2021
Cập nhật ngày: 14/10/2021
Kích thước File: 59.13 kB
Downloads: 42

thkn

Văn bản mới của ngành Giáo dục

 • Kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022 (

  Kế hoạch

  )
 • Kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2021-2022 (

  Kế hoạch, Quyết định, Tuyên truyền, Phiếu khảo sát

  )
 • Hướng dẫn chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid 19 (

  Hướng dẫn

  )
 • Về việc ứng phó với dịch Covid và phòng chống mưa lũ (

  Xem tại đây

  )
 • Kế hoạch ứng phó dịch bệnh Covid tại trường THPT Nam Trà My (

  Xem tại đây

  )
 • Kế hoạch ứng phó với mưa lũ từ trường THPT Nam Trà My từ ngày 22/10/2021 (

  Xem tại đây

  )
 • Kế hoạch ứng phó dịch bệnh Covid 19 khi địa bàn có ca F0 (

  Xem tại đây

  )
tainguyendientutruong
Phatthanhhocduong
Thuvienvideo Thuvienanh
Thuviensach Thuviendethi
logo
tracnghiemtructuyen
Tainguyendientu
dubaothoitiet
Tracuudiemthi
cungcapdien
thutuchanhchinh
Thuvienviolet

Thống kê

 • Các thành viên : 2
 • Nội dung : 925
 • Số lần xem bài viết : 1262910
Hiện có 19 khách Trực tuyến

TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY – HUYỆN NAM TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Xã Trà Mai – Huyện Nam Trà My – Tỉnh Quảng Nam. Tel: 0510 3880 300

Bản quyền thuộc về trường THPT Nam Trà My - Huyện Nam Trà My – Do công ty TAVICO thiết kế

..