• Điểm tin
Thông tin, thông báo: Kế hoạch kiểm tra giữa HKII năm học 2022-2023 (Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 08:36)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch kiểm tra HKI năm học 2022-2023 (Thứ năm, 29 Tháng 12 2022 13:21)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch kiểm tra giữa HKI năm học 2022-2023 (Thứ năm, 29 Tháng 12 2022 13:18)
Thông tin, thông báo: Cấu trúc đề thi HSG năm học 2022-2023 (Thứ ba, 29 Tháng 11 2022 07:10)
Thông tin, thông báo: Công khai chất lượng giáo dục theo TT36 năm học... (Thứ ba, 01 Tháng 11 2022 08:20)
Thông tin, thông báo: Công khai chất lượng giáo dục theo TT36 năm học... (Thứ ba, 01 Tháng 11 2022 08:17)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch hưởng ứng ngày pháp luật năm 2022 (Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 14:23)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch công tác pháp chế năm 2022 (Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 14:14)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập... (Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 14:10)
Thông tin, thông báo: Công khai chất lượng giáo dục và công khai cơ... (Thứ tư, 26 Tháng 10 2022 14:07)
Blue Grey Red

Kế hoạch giáo dục

Tài liệu

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]

KHDH môn Vật lý 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Vật lý 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 151.89 kB
Downloads: 261

KHDH môn Toán 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Toán 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 186.86 kB
Downloads: 249

KHDH môn Tin 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Tin 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 97.03 kB
Downloads: 258

KHDH môn Tiếng anh 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Tiếng anh 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 107.24 kB
Downloads: 251

KHDH môn Thể dục 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Thể dục 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 60.59 kB
Downloads: 258

KHDH môn Ngữ văn 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Ngữ văn 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 185.7 kB
Downloads: 247

KHDH môn Hóa học 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Hóa học 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 115.86 kB
Downloads: 252

KHDH môn GDQPAN 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn GDQPAN 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 57.83 kB
Downloads: 251

KHDH môn GDCD 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn GDCD 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 162.2 kB
Downloads: 237

Kế hoạch giáo dục môn Địa lý Kế hoạch giáo dục môn Địa lý

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 419 kB
Downloads: 414

Kế hoạch giáo dục môn Địa lý Kế hoạch giáo dục môn Địa lý

hot!
Gửi ngày: 14/10/2021
Cập nhật ngày: 14/10/2021
Kích thước File: 486.5 kB
Downloads: 267

Kế hoạch giáo dục môn Vật lý Kế hoạch giáo dục môn Vật lý

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 190.37 kB
Downloads: 381

Kế hoạch giáo dục môn Toán Kế hoạch giáo dục môn Toán

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 299.7 kB
Downloads: 436

Kế hoạch giáo dục môn Tiếng anh Kế hoạch giáo dục môn Tiếng anh

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 703 kB
Downloads: 405

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục Kế hoạch giáo dục môn Thể dục

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 198.23 kB
Downloads: 420

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 12 Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 12

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 209.5 kB
Downloads: 412

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 11 Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 11

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 68.78 kB
Downloads: 404

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 10 Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 10

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 106.5 kB
Downloads: 413

Kế hoạch giáo dục môn Sinh hoc Kế hoạch giáo dục môn Sinh hoc

hot!
Gửi ngày: 14/10/2021
Cập nhật ngày: 14/10/2021
Kích thước File: 91.7 kB
Downloads: 273

Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 972.5 kB
Downloads: 425

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 536.5 kB
Downloads: 408

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử

hot!
Gửi ngày: 14/10/2021
Cập nhật ngày: 14/10/2021
Kích thước File: 310 kB
Downloads: 281

Kế hoạch giáo dục môn Hóa 12 Kế hoạch giáo dục môn Hóa 12

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 71.63 kB
Downloads: 393

Kế hoạch giáo dục môn Hóa 11 Kế hoạch giáo dục môn Hóa 11

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 81.9 kB
Downloads: 380

Kế hoạch giáo dục môn Hóa 10 Kế hoạch giáo dục môn Hóa 10

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 277.5 kB
Downloads: 401

Kế hoạch giáo dục môn GDQP 12 Kế hoạch giáo dục môn GDQP 12

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 31.15 kB
Downloads: 396

Kế hoạch giáo dục môn GDQP 11 Kế hoạch giáo dục môn GDQP 11

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 30.65 kB
Downloads: 398

Kế hoạch giáo dục môn GDQP 10 Kế hoạch giáo dục môn GDQP 10

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 32.24 kB
Downloads: 372

Kế hoạch giáo dục môn GDCD Kế hoạch giáo dục môn GDCD

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 443 kB
Downloads: 418

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 12 Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 12

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 122 kB
Downloads: 414

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 11 Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 11

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 45 kB
Downloads: 378

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 10 Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 10

hot!
Gửi ngày: 26/11/2020
Cập nhật ngày: 26/11/2020
Kích thước File: 153.5 kB
Downloads: 135
Tài liệu đang được soạn/cập nhật bởi thành viên và không sẵn sàng vào lúc này.

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ

hot!
Gửi ngày: 14/10/2021
Cập nhật ngày: 14/10/2021
Kích thước File: 59.13 kB
Downloads: 258

thkn

Văn bản mới của ngành Giáo dục

tainguyendientutruong
Phatthanhhocduong
Thuvienvideo Thuvienanh
Thuviensach Thuviendethi
logo

Thống kê

  • Các thành viên : 2
  • Nội dung : 1042
  • Số lần xem bài viết : 1606980
Hiện có 9 khách Trực tuyến

TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY – HUYỆN NAM TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Xã Trà Mai – Huyện Nam Trà My – Tỉnh Quảng Nam. Tel: 0510 3880 300

Bản quyền thuộc về trường THPT Nam Trà My - Huyện Nam Trà My – Do công ty TAVICO thiết kế

..