• Điểm tin
Thông tin, thông báo: KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 10 TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY... (Thứ sáu, 17 Tháng 5 2024 13:22)
Thông tin, thông báo: KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HKII NĂM HỌC 2023 -... (Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 12:22)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch kiểm tra giữa HKII NH 2023-2024 (Thứ năm, 29 Tháng 2 2024 00:00)
Thông tin, thông báo: KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HKI NĂM HỌC 2023-2024 (Thứ sáu, 08 Tháng 12 2023 00:00)
Thông tin, thông báo: Áp phích truyền thông về công tác xã hội và... (Thứ ba, 05 Tháng 12 2023 13:49)
Thông tin, thông báo: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024 (Thứ hai, 11 Tháng 9 2023 00:00)
Thông tin, thông báo: KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT NAM TRÀ... (Thứ hai, 11 Tháng 1 2021 00:00)
Thông tin, thông báo: KẾ HOẠCH KT GIỮA HKI NĂM HỌC 2023-2024 (Thứ tư, 18 Tháng 10 2023 21:33)
Thông tin, thông báo: KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2023 -... (Thứ sáu, 15 Tháng 9 2023 00:00)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Nam... (Thứ hai, 15 Tháng 5 2023 14:08)
Blue Grey Red
Lỗi
  • DB function failed with error number 1194
    Table 'jos_session' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT guest, usertype, client_id FROM jos_session WHERE client_id = 0

Kế hoạch giáo dục

Tài liệu

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]

KHGD Toán 12 năm học 2023 - 2024 KHGD Toán 12 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 72.84 kB
Downloads: 226

KHGD Toán 10 năm học 2023 - 2024 KHGD Toán 10 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 03/10/2023
Cập nhật ngày: 03/10/2023
Kích thước File: 68.33 kB
Downloads: 202

KHGD Tin 10 năm học 2023 - 2024 KHGD Tin 10 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 41.55 kB
Downloads: 175

KHGD môn Địa lí 10, 11, 12 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Địa lí 10, 11, 12 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 695.5 kB
Downloads: 180

KHGD môn Địa lí 10, 11, 12 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Địa lí 10, 11, 12 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 05/07/2023
Cập nhật ngày: 05/07/2023
Kích thước File: 592.5 kB
Downloads: 207

KHGD môn Vật lý 11, 12 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Vật lý 11, 12 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 05/07/2023
Cập nhật ngày: 05/07/2023
Kích thước File: 82.36 kB
Downloads: 244

KHGD môn Vật lí 10, 11, 12 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Vật lí 10, 11, 12 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 76.82 kB
Downloads: 193

KHGD môn Vật lí 10 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Vật lí 10 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 05/07/2023
Cập nhật ngày: 05/07/2023
Kích thước File: 36.5 kB
Downloads: 203

KHGD môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Toán 12 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 72.84 kB
Downloads: 234

KHGD môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Toán 11 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 71.34 kB
Downloads: 208

KHGD môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Toán 11 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 71.34 kB
Downloads: 284

KHGD môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Toán 10 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 68.33 kB
Downloads: 214

KHGD môn Tin 12 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Tin 12 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 43.19 kB
Downloads: 160

KHGD môn Tin 11 năm 2023 - 2024 KHGD môn Tin 11 năm 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 58.78 kB
Downloads: 155

KHGD môn Tiếng nah 10, 11, 12 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Tiếng nah 10, 11, 12 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 70.33 kB
Downloads: 171

KHGD môn Tiếng anh 11 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Tiếng anh 11 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 05/07/2023
Cập nhật ngày: 05/07/2023
Kích thước File: 43.56 kB
Downloads: 206

KHGD môn Tiếng anh 10, 12 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Tiếng anh 10, 12 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 05/07/2023
Cập nhật ngày: 05/07/2023
Kích thước File: 53.55 kB
Downloads: 229

KHGD môn Sinh học 12 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Sinh học 12 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 62.73 kB
Downloads: 215

KHGD môn Sinh học 11 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Sinh học 11 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 61.93 kB
Downloads: 217

KHGD môn Sinh học 10 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Sinh học 10 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 47.33 kB
Downloads: 170

KHGD môn Sinh học 10 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Sinh học 10 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 47.33 kB
Downloads: 204

KHGD môn Sinh 12 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Sinh 12 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 62.73 kB
Downloads: 167

KHGD môn Sinh 11 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Sinh 11 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 61.93 kB
Downloads: 149

KHGD môn Ngữ văn 12 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Ngữ văn 12 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 48.45 kB
Downloads: 155

KHGD môn Ngữ văn 12 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Ngữ văn 12 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 05/07/2023
Cập nhật ngày: 05/07/2023
Kích thước File: 49.19 kB
Downloads: 199

KHGD môn Ngữ văn 11 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Ngữ văn 11 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 35.71 kB
Downloads: 160

KHGD môn Ngữ văn 11 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Ngữ văn 11 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 05/07/2023
Cập nhật ngày: 05/07/2023
Kích thước File: 104.15 kB
Downloads: 194

KHGD môn Ngữ văn 10 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Ngữ văn 10 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 66.83 kB
Downloads: 159

KHGD môn Ngữ văn 10 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Ngữ văn 10 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 05/07/2023
Cập nhật ngày: 05/07/2023
Kích thước File: 55.44 kB
Downloads: 199

KHGD môn Lịch sử 12 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Lịch sử 12 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 58.07 kB
Downloads: 160

KHGD môn Lịch sử 11 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Lịch sử 11 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 58.37 kB
Downloads: 176

KHGD môn Lịch sử 10 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Lịch sử 10 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 255 kB
Downloads: 189

KHGD môn KTPL 10 năm học 2022 - 2023 KHGD môn KTPL 10 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 127.24 kB
Downloads: 199

KHGD môn Hóa học 12 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Hóa học 12 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 82.56 kB
Downloads: 198

KHGD môn Hóa học 11 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Hóa học 11 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 77.22 kB
Downloads: 199

KHGD môn Hóa học 10 năm học 2022 - 2023 KHGD môn Hóa học 10 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 199 kB
Downloads: 229

KHGD môn Hóa 11 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Hóa 11 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 78.84 kB
Downloads: 178

KHGD môn Hóa 10 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Hóa 10 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 73.01 kB
Downloads: 187

KHGD môn GDKTPL 11 năm học 2023 - 2024 KHGD môn GDKTPL 11 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 35.87 kB
Downloads: 149

KHGD môn GDKTPL 10 năm học 2023 - 2024 KHGD môn GDKTPL 10 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 53.48 kB
Downloads: 166

KHGD môn GDCD 12 năm học 2023 - 2024 KHGD môn GDCD 12 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 73.77 kB
Downloads: 153

KHGD môn GDCD 12 năm học 2022 - 2023 KHGD môn GDCD 12 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 59.67 kB
Downloads: 210

KHGD môn GDCD 11 năm học 2022 - 2023 KHGD môn GDCD 11 năm học 2022 - 2023

hot!
Gửi ngày: 04/07/2023
Cập nhật ngày: 04/07/2023
Kích thước File: 59.64 kB
Downloads: 191

KHGD môn Công nghệ NN 11 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Công nghệ NN 11 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 48.34 kB
Downloads: 147

KHGD môn Công nghệ 12 năm học 2023 - 2024 KHGD môn Công nghệ 12 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 36.48 kB
Downloads: 153

KHGD Hóa 12 năm học 2023 - 2024 KHGD Hóa 12 năm học 2023 - 2024

hot!
Gửi ngày: 28/09/2023
Cập nhật ngày: 28/09/2023
Kích thước File: 83.8 kB
Downloads: 143

KHDH môn Vật lý 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Vật lý 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 151.89 kB
Downloads: 484

KHDH môn Toán 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Toán 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 186.86 kB
Downloads: 467

KHDH môn Tin 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Tin 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 97.03 kB
Downloads: 488

KHDH môn Tiếng anh 10,11,12 năm học 2021 - 2022 KHDH môn Tiếng anh 10,11,12 năm học 2021 - 2022

hot!
Gửi ngày: 24/09/2021
Cập nhật ngày: 24/09/2021
Kích thước File: 107.24 kB
Downloads: 489
Trang 1 trong tổng số 2

thkn

Văn bản mới của ngành Giáo dục

tainguyendientutruong
Phatthanhhocduong
Thuvienvideo Thuvienanh
Thuviensach Thuviendethi
logo
tracnghiemtructuyen
Tainguyendientu
dubaothoitiet
Tracuudiemthi
cungcapdien
thutuchanhchinh
Thuvienviolet

Thống kê

  • Các thành viên : 2
  • Nội dung : 1197
  • Số lần xem bài viết : 2011158

TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY – HUYỆN NAM TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Xã Trà Mai – Huyện Nam Trà My – Tỉnh Quảng Nam. Tel: 0510 3880 300

Bản quyền thuộc về trường THPT Nam Trà My - Huyện Nam Trà My

.