• Điểm tin
Thông tin, thông báo: Kế hoạch triển khai phòng chống tham nhũng năm 2022 (Thứ tư, 16 Tháng 2 2022 08:12)
Thông tin, thông báo: Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid... (Thứ ba, 15 Tháng 2 2022 06:44)
Thông tin, thông báo: Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid... (Thứ ba, 15 Tháng 2 2022 06:44)
Thông tin, thông báo: Quy định về hoạt động sáng kiến năm học 2021-2022... (Thứ năm, 09 Tháng 12 2021 07:13)
Thông tin, thông báo: Bổ sung hướng dẫn ôn tập kiểm tra cuối kỳ... (Thứ hai, 06 Tháng 12 2021 12:56)
Thông tin, thông báo: Công văn tổ chức kiểm tra học kỳ 1 năm... (Thứ tư, 24 Tháng 11 2021 06:53)
Thông tin, thông báo: Bài dự thi viết thư tri ân thầy/cô nhân ngày... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:48)
Thông tin, thông báo: Bài dự thi Viết thư tri ân thầy/cô nhân ngày... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:44)
Thông tin, thông báo: Bài dự thi Viết thư tri ân thầy/cô nhân ngày... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:42)
Thông tin, thông báo: Video tổng hợp các bài viết tri ân thầy/cô nhân... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:31)
Blue Grey Red
Tìm theo số hiệu:   Tìm theo trích yếu:  

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
121 1353-SGDĐT-GDTrH công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục QPAN năm học 2018-2019 17-09-2018

Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP an ninh năm học 2018-2019

122 1377/SGDĐT-VP Công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế 17-09-2018

Công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế

123 1335/SGDDT-CTHSSV-PC Triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 14-09-2018

công văn tuyên truyền về bình đẳng giới năm 2018

124 895/ SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn day học Ngoại ngữ năm học 2018 - 2019 14-06-2018

Hướng dẫn day học Ngoại ngữ năm học 2018 - 2019

125 1427/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2016-2017 21-09-2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2016-2017

126 1409/SGD&ĐT-KHTC Hướng dẫn các khoản thu, chi đầu năm học 2016 - 2017 15-09-2016

Hướng dẫn thu, chi đầu năm học 2016 - 2017

127 1395/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ sổ sách trong trường trung học 14-09-2016

Hướng dẫn HSSS trong trường trung học

128 1406/KHLT-SGDĐT-CDGD Hướng dẫn hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động năm học 2016 - 2017 15-09-2016

Hướng dẫn hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động năm học 2016 - 2017

129 1317/SGDĐT-TTr Hướng dẫn thực hiên công tác Thanh tra, kiểm tra năm học 2016 - 2017 06-09-2016

Hướng dẫn thực hiện công tác Thanh tra, kiểm tra năm học 2016 - 2017

130 1393 /SGDĐT-CTHSSV-PC Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với lĩnh vực giáo dục dân tộc 14-09-2016

CV_1393 /SGDĐT-CTHSSV-PC

131 1363 /SGDĐT-CTHSSV-PC Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tác pháp chế 09-09-2016

CV_1363  /SGDĐT-CTHSSV-PC

132 1397/SGDĐT-CTHSSV-PC Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017 14-09-2016

CV_1397/SGDĐT-CTHSSV-PC

133 CV_1323/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 07-09-2016

CV_1323/SGDĐT-GDTrH

134 CV2642/BGDĐT-GDTrH Trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58. 04-05-2012

CV2642/BGDĐT-GDTrH

135 TT28 /2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông 21-10-2009

THONG_TU_2828-2009-TT-BGDDT.doc

136 TT08/TT Hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông 21-03-1988

TT08/TT

137 TT26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 16-06-2011

TT26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT

138 TT09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021 30-03-2016

TT09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

139 TT07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập 08-03-2013

TT07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

140 TT35/2015/TT-BGD&ĐT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục 31-12-2015

TT35/2015/TT-BGD&ĐT

thkn

Thống kê

  • Các thành viên : 2
  • Nội dung : 969
  • Số lần xem bài viết : 1418330
Hiện có 244 khách Trực tuyến

TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY – HUYỆN NAM TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Xã Trà Mai – Huyện Nam Trà My – Tỉnh Quảng Nam. Tel: 0510 3880 300

Bản quyền thuộc về trường THPT Nam Trà My - Huyện Nam Trà My – Do công ty TAVICO thiết kế

..