• Điểm tin
Thông tin, thông báo: KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2023 -... (Thứ sáu, 15 Tháng 9 2023 00:00)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Nam... (Thứ hai, 15 Tháng 5 2023 14:08)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch kiểm tra giữa HKII năm học 2022-2023 (Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 08:36)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch kiểm tra HKI năm học 2022-2023 (Thứ năm, 29 Tháng 12 2022 13:21)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch kiểm tra giữa HKI năm học 2022-2023 (Thứ năm, 29 Tháng 12 2022 13:18)
Thông tin, thông báo: Cấu trúc đề thi HSG năm học 2022-2023 (Thứ ba, 29 Tháng 11 2022 07:10)
Thông tin, thông báo: Công khai chất lượng giáo dục theo TT36 năm học... (Thứ ba, 01 Tháng 11 2022 08:20)
Thông tin, thông báo: Công khai chất lượng giáo dục theo TT36 năm học... (Thứ ba, 01 Tháng 11 2022 08:17)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch hưởng ứng ngày pháp luật năm 2022 (Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 14:23)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch công tác pháp chế năm 2022 (Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 14:14)
Blue Grey Red
Tìm theo số hiệu:   Tìm theo trích yếu:  

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
121 1390/SGDĐT-GDTrH Công văn tập huấn xây dựng ngân hàng đề kiểm tra 09-09-2018

Công văn tập huấn xây dựng ngân hàng đề kiểm tra

122 1379/SGDĐT-GDTrH Công văn hướng dẫn tổ chức cuộc thi Thiết kế bài giảng e-learning năm học 2018- 2019. 00-00-0000

Xem tại đây

123 1369/KH-SGDĐT Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc trung học năm học 2018-2019 14-09-2018

Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc trung học năm học 2018-2019

124 1353-SGDĐT-GDTrH công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục QPAN năm học 2018-2019 17-09-2018

Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP an ninh năm học 2018-2019

125 1377/SGDĐT-VP Công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế 17-09-2018

Công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế

126 1335/SGDDT-CTHSSV-PC Triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 14-09-2018

công văn tuyên truyền về bình đẳng giới năm 2018

127 895/ SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn day học Ngoại ngữ năm học 2018 - 2019 14-06-2018

Hướng dẫn day học Ngoại ngữ năm học 2018 - 2019

128 1427/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2016-2017 21-09-2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2016-2017

129 1409/SGD&ĐT-KHTC Hướng dẫn các khoản thu, chi đầu năm học 2016 - 2017 15-09-2016

Hướng dẫn thu, chi đầu năm học 2016 - 2017

130 1395/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ sổ sách trong trường trung học 14-09-2016

Hướng dẫn HSSS trong trường trung học

131 1406/KHLT-SGDĐT-CDGD Hướng dẫn hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động năm học 2016 - 2017 15-09-2016

Hướng dẫn hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động năm học 2016 - 2017

132 1317/SGDĐT-TTr Hướng dẫn thực hiên công tác Thanh tra, kiểm tra năm học 2016 - 2017 06-09-2016

Hướng dẫn thực hiện công tác Thanh tra, kiểm tra năm học 2016 - 2017

133 1393 /SGDĐT-CTHSSV-PC Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với lĩnh vực giáo dục dân tộc 14-09-2016

CV_1393 /SGDĐT-CTHSSV-PC

134 1363 /SGDĐT-CTHSSV-PC Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tác pháp chế 09-09-2016

CV_1363  /SGDĐT-CTHSSV-PC

135 1397/SGDĐT-CTHSSV-PC Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017 14-09-2016

CV_1397/SGDĐT-CTHSSV-PC

136 CV_1323/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 07-09-2016

CV_1323/SGDĐT-GDTrH

137 CV2642/BGDĐT-GDTrH Trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58. 04-05-2012

CV2642/BGDĐT-GDTrH

138 TT28 /2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông 21-10-2009

THONG_TU_2828-2009-TT-BGDDT.doc

139 TT08/TT Hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông 21-03-1988

TT08/TT

140 TT26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 16-06-2011

TT26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT

thkn

Thống kê

  • Các thành viên : 2
  • Nội dung : 1080
  • Số lần xem bài viết : 1745965
Hiện có 63 khách Trực tuyến

TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY – HUYỆN NAM TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Xã Trà Mai – Huyện Nam Trà My – Tỉnh Quảng Nam. Tel: 0510 3880 300

Bản quyền thuộc về trường THPT Nam Trà My - Huyện Nam Trà My – Do công ty TAVICO thiết kế

..