• Điểm tin
Thông tin, thông báo: KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2023 -... (Thứ sáu, 15 Tháng 9 2023 00:00)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Nam... (Thứ hai, 15 Tháng 5 2023 14:08)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch kiểm tra giữa HKII năm học 2022-2023 (Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 08:36)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch kiểm tra HKI năm học 2022-2023 (Thứ năm, 29 Tháng 12 2022 13:21)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch kiểm tra giữa HKI năm học 2022-2023 (Thứ năm, 29 Tháng 12 2022 13:18)
Thông tin, thông báo: Cấu trúc đề thi HSG năm học 2022-2023 (Thứ ba, 29 Tháng 11 2022 07:10)
Thông tin, thông báo: Công khai chất lượng giáo dục theo TT36 năm học... (Thứ ba, 01 Tháng 11 2022 08:20)
Thông tin, thông báo: Công khai chất lượng giáo dục theo TT36 năm học... (Thứ ba, 01 Tháng 11 2022 08:17)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch hưởng ứng ngày pháp luật năm 2022 (Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 14:23)
Thông tin, thông báo: Kế hoạch công tác pháp chế năm 2022 (Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 14:14)
Blue Grey Red
Tìm theo số hiệu:   Tìm theo trích yếu:  

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
181 11/2003/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh CBCC ngày 29/04/2003 bổ sung một số điều của pháp lệnh CBCC 00-00-0000 PhaplenhCBCC_bosung.doc
182 10/2003/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh Cán bộ công chức ban hành năm 2003 00-00-0000 PhaplenhCBCC2003.doc
183 12/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học 28-03-2011 Dieu_le_THPT.doc
184 TT21/2010/TT-BGD&DT Ban hành điều lệ tổ chức Hội thi giáo viên giỏi các cấp 20-07-2010 Dieu_le_GV_day_gioi.doc
185 Luat58/2010/QH12 Luật viên chức mới ban hành năm 2010 00-00-0000 Luat_vien_chuc_2010.doc
186 25/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng 29-10-2010 QD25 thi dua khen thuong.doc 
187 14 /2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 22-07-2010 QD14_Daotaoboiduong_2010.doc 
188 05/2010/QĐ-UBND Quyết định bổ sung QD 42 của UBND tỉnh Quảng Nam về luân chuyển cán bộ 00-00-0000 QD05_2010_bosungQD42.doc
189 Số: 146 /2009/NQ-HĐND Về luân chuyển cán bộ, giáo viên của ngành GD&ĐT từ đồng bằng lên công tác tại các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng 22-07-2009 NQ146-2009-HDND.doc 
190 Số: 42/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thực hiện chế độ, chính sách luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam 30-11-2009 42_2009_QD_UBND.doc 
191 71/2011/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP 24-05-2011 0C5C4d01.pdf
192 54/2011/NĐ-CP Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 04-07-2011 4C089d01.pdf

thkn

Thống kê

  • Các thành viên : 2
  • Nội dung : 1080
  • Số lần xem bài viết : 1745912
Hiện có 94 khách Trực tuyến

TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY – HUYỆN NAM TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Xã Trà Mai – Huyện Nam Trà My – Tỉnh Quảng Nam. Tel: 0510 3880 300

Bản quyền thuộc về trường THPT Nam Trà My - Huyện Nam Trà My – Do công ty TAVICO thiết kế

..