• Điểm tin
Thông tin, thông báo: Kế hoạch triển khai phòng chống tham nhũng năm 2022 (Thứ tư, 16 Tháng 2 2022 08:12)
Thông tin, thông báo: Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid... (Thứ ba, 15 Tháng 2 2022 06:44)
Thông tin, thông báo: Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid... (Thứ ba, 15 Tháng 2 2022 06:44)
Thông tin, thông báo: Quy định về hoạt động sáng kiến năm học 2021-2022... (Thứ năm, 09 Tháng 12 2021 07:13)
Thông tin, thông báo: Bổ sung hướng dẫn ôn tập kiểm tra cuối kỳ... (Thứ hai, 06 Tháng 12 2021 12:56)
Thông tin, thông báo: Công văn tổ chức kiểm tra học kỳ 1 năm... (Thứ tư, 24 Tháng 11 2021 06:53)
Thông tin, thông báo: Bài dự thi viết thư tri ân thầy/cô nhân ngày... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:48)
Thông tin, thông báo: Bài dự thi Viết thư tri ân thầy/cô nhân ngày... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:44)
Thông tin, thông báo: Bài dự thi Viết thư tri ân thầy/cô nhân ngày... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:42)
Thông tin, thông báo: Video tổng hợp các bài viết tri ân thầy/cô nhân... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:31)
Blue Grey Red
Tìm theo số hiệu:   Tìm theo trích yếu:  

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
181 TT21/2010/TT-BGD&DT Ban hành điều lệ tổ chức Hội thi giáo viên giỏi các cấp 20-07-2010 Dieu_le_GV_day_gioi.doc
182 Luat58/2010/QH12 Luật viên chức mới ban hành năm 2010 00-00-0000 Luat_vien_chuc_2010.doc
183 25/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng 29-10-2010 QD25 thi dua khen thuong.doc 
184 14 /2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 22-07-2010 QD14_Daotaoboiduong_2010.doc 
185 05/2010/QĐ-UBND Quyết định bổ sung QD 42 của UBND tỉnh Quảng Nam về luân chuyển cán bộ 00-00-0000 QD05_2010_bosungQD42.doc
186 Số: 146 /2009/NQ-HĐND Về luân chuyển cán bộ, giáo viên của ngành GD&ĐT từ đồng bằng lên công tác tại các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng 22-07-2009 NQ146-2009-HDND.doc 
187 Số: 42/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thực hiện chế độ, chính sách luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam 30-11-2009 42_2009_QD_UBND.doc 
188 71/2011/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP 24-05-2011 0C5C4d01.pdf
189 54/2011/NĐ-CP Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 04-07-2011 4C089d01.pdf

thkn

Thống kê

  • Các thành viên : 2
  • Nội dung : 969
  • Số lần xem bài viết : 1417857
Hiện có 253 khách Trực tuyến

TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY – HUYỆN NAM TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Xã Trà Mai – Huyện Nam Trà My – Tỉnh Quảng Nam. Tel: 0510 3880 300

Bản quyền thuộc về trường THPT Nam Trà My - Huyện Nam Trà My – Do công ty TAVICO thiết kế

..