• Điểm tin
Thông tin, thông báo: Kế hoạch triển khai phòng chống tham nhũng năm 2022 (Thứ tư, 16 Tháng 2 2022 08:12)
Thông tin, thông báo: Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid... (Thứ ba, 15 Tháng 2 2022 06:44)
Thông tin, thông báo: Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid... (Thứ ba, 15 Tháng 2 2022 06:44)
Thông tin, thông báo: Quy định về hoạt động sáng kiến năm học 2021-2022... (Thứ năm, 09 Tháng 12 2021 07:13)
Thông tin, thông báo: Bổ sung hướng dẫn ôn tập kiểm tra cuối kỳ... (Thứ hai, 06 Tháng 12 2021 12:56)
Thông tin, thông báo: Công văn tổ chức kiểm tra học kỳ 1 năm... (Thứ tư, 24 Tháng 11 2021 06:53)
Thông tin, thông báo: Bài dự thi viết thư tri ân thầy/cô nhân ngày... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:48)
Thông tin, thông báo: Bài dự thi Viết thư tri ân thầy/cô nhân ngày... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:44)
Thông tin, thông báo: Bài dự thi Viết thư tri ân thầy/cô nhân ngày... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:42)
Thông tin, thông báo: Video tổng hợp các bài viết tri ân thầy/cô nhân... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:31)
Blue Grey Red
Tìm theo số hiệu:   Tìm theo trích yếu:  

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
141 TT05/2016/TT-BGD&ĐT Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên 21-03-2016

TT05/2016/TT-BGD&ĐT

142 NĐ86/2015/NĐ-NĐ Quy định về cơ chế, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giám học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đễn năm học 2020 - 2021 02-10-2015

NĐ86/2015/NĐ-NĐ

143 NĐ116/2016/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn 18-07-2016

NĐ116/2016/NĐ-CP

144 15/2010/QĐ-UBND Quyết định Quy định chính sách, chế độ đối với học sinh thuộc khu vực II Chương trình 135 giai đoạn II; học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số 23-07-2010 QD15_2010_UBND.doc 
145 11/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành quy chế xét tốt ngiệp THCS 00-00-0000 Quy_che_xet_TN_THCS.pdf 
146 QĐ 10/QĐ-SGD&ĐT Ban hành quy định xét nâng lương trước thời hạn 00-00-0000

QĐ 10/QĐ-SGD&ĐT

147 39/2008/QD-BGDĐT Ban hành mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông 22-07-2008 QD39_2008_BGDDT.zip 
148 14/2007/TT-BTC Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học 08-03-2007 TT14_2007_BTC.doc 
149 13/2013/QĐ-TTg Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề 06-03-2013 13_2013_QD_TTg.pdf 
150 61/2005/QĐ-TTg Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hội sinh viên Việt Nam, hội LHTN Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông 24-03-2005  61_2005_QD_TTg.doc 
151 04/2013/TT-BGDĐT Văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ của Bộ GD&ĐT 00-00-0000 04_2013_TT_BGDDT.pdf
152 166/SGDĐT-GDTrH Văn bản hướng dẫn thực hiện nề nếp chuyên môn trong nhà trường của sở GD&ĐT 00-00-0000

hdnenepchuyenmon.doc 

153 14/2011/QĐ-UBND Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 28-06-2011 14_2011_QD_UBND.doc 
154 32/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước 00-00-0000 QD32_2008_BTC.doc
155 202/2006/QĐ-TTg Ban hành quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập 00-00-0000 QD202_2006_TTg.doc
156 526/QĐ-CĐN Ban hành quy chế về việc thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động Quỹ "Mái ấm công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành giáo dục" 20-11-2011 QD526_CDN.doc 
157 76/2012/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo 03-10-2012 ND76_2012_CP.doc
158 75/2012/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 03-10-2012 ND75_2012_CP.doc
159 826/HD-TLĐ Hướng dẫn thực hiện đóng đoàn phí công đoàn 01-06-2009 HD826_TLD.doc 
160 194/2012/TT-BTC Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 15-11-2012 TT194_2012_BTC.doc 

thkn

Thống kê

  • Các thành viên : 2
  • Nội dung : 969
  • Số lần xem bài viết : 1417769
Hiện có 184 khách Trực tuyến

TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY – HUYỆN NAM TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Xã Trà Mai – Huyện Nam Trà My – Tỉnh Quảng Nam. Tel: 0510 3880 300

Bản quyền thuộc về trường THPT Nam Trà My - Huyện Nam Trà My – Do công ty TAVICO thiết kế

..