• Điểm tin
Thông tin, thông báo: Kế hoạch triển khai phòng chống tham nhũng năm 2022 (Thứ tư, 16 Tháng 2 2022 08:12)
Thông tin, thông báo: Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid... (Thứ ba, 15 Tháng 2 2022 06:44)
Thông tin, thông báo: Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid... (Thứ ba, 15 Tháng 2 2022 06:44)
Thông tin, thông báo: Quy định về hoạt động sáng kiến năm học 2021-2022... (Thứ năm, 09 Tháng 12 2021 07:13)
Thông tin, thông báo: Bổ sung hướng dẫn ôn tập kiểm tra cuối kỳ... (Thứ hai, 06 Tháng 12 2021 12:56)
Thông tin, thông báo: Công văn tổ chức kiểm tra học kỳ 1 năm... (Thứ tư, 24 Tháng 11 2021 06:53)
Thông tin, thông báo: Bài dự thi viết thư tri ân thầy/cô nhân ngày... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:48)
Thông tin, thông báo: Bài dự thi Viết thư tri ân thầy/cô nhân ngày... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:44)
Thông tin, thông báo: Bài dự thi Viết thư tri ân thầy/cô nhân ngày... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:42)
Thông tin, thông báo: Video tổng hợp các bài viết tri ân thầy/cô nhân... (Thứ bảy, 20 Tháng 11 2021 09:31)
Blue Grey Red
Tìm theo số hiệu:   Tìm theo trích yếu:  

STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
161 141/2011/TT-BTC Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 20-10-2011 TT141_2011_BTC.doc 
162 47/2012/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia (thay cho TT 06) 00-00-0000 TT47_2012_BGDDT.doc
163 42/2012/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên 23-11-2012 TT42-2012-BGDDT.rar 
164 55/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh 22-11-2011 Dieu_le_ban_dai_dien_CMHS.doc
165 59/2008/TT-BGDĐT Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập 31-10-2008 59-2008-TT-BGDDT.rtf 
166 49/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT 25-08-2008 Quychehoatdongtruongnoitru.doc 
167 3848/SGDĐT-GDTrH Công văn hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học SP ứng dụng 00-00-0000 Huong_dan_viet_SKKN.doc
168 11/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế xét tốt nghiệp Trung học cơ sở 00-00-0000 Quy_che_xet_TN_THCS.doc.rtf
169 1445/QĐ-TLĐ Quy định về nội dung phạm vi thu, chi tài chính công đoàn cơ sở 00-00-0000 thu_chi_tai_chinh_CD.doc
170 1439/QĐ-TLĐ Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn 00-00-0000 chedophucapchocanboCD.doc
171 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 00-00-0000 huongdanthuchienphucapthamnien.zip
172 391/HD-SNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010của Chính phủ, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 và Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 00-00-0000 Huongdanthuchien.pdf
173 25/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng 00-00-0000 Quy_che_thi_dua_khen_thuong.doc
174 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng 00-00-0000 Luatthiduakhenthuong.doc
175 58/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT 00-00-0000 Quychedanhgiaxeploaihocsinh.doc
176 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên giang dạy giáo dục quốc phòng - an ninh 00-00-0000

TTLT53-2011-TTLT-BDDDT.doc

177 Số 35/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 17/03/2005 về việc xử lý kỷ luật CBCC 00-00-0000 ND35-2005-CP.doc 
178 11/2003/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh CBCC ngày 29/04/2003 bổ sung một số điều của pháp lệnh CBCC 00-00-0000 PhaplenhCBCC_bosung.doc
179 10/2003/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh Cán bộ công chức ban hành năm 2003 00-00-0000 PhaplenhCBCC2003.doc
180 12/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học 28-03-2011 Dieu_le_THPT.doc

thkn

Thống kê

  • Các thành viên : 2
  • Nội dung : 969
  • Số lần xem bài viết : 1418511
Hiện có 234 khách Trực tuyến

TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY – HUYỆN NAM TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Xã Trà Mai – Huyện Nam Trà My – Tỉnh Quảng Nam. Tel: 0510 3880 300

Bản quyền thuộc về trường THPT Nam Trà My - Huyện Nam Trà My – Do công ty TAVICO thiết kế

..